Tajlandia porady informacje
Grupa Publiczna · 2 członków
Dołącz do grupy
 

Wizy do Tajlandii

Wizy Tajlandia
Tajlandia nie wymaga wiz od Polaków przybywających w celach turystycznych, których pobyt nie przekracza 30 dni.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy do Tajlandii potrzebna jest wiza? Okazuje się, że wbrew powszechnej opinii Tajlandia ma restrykcyjne przepisy wizowe. Zobacz szczegóły.

Obywatele Polski nie potrzebują wizy do Tajlandii

Od 2011 roku posiadacze polskich paszportów mogą podróżować do Tajlandii w celach turystycznych do 30 dni pobytu bez konieczności ubiegania się o wizę. W sytuacji gdy granica Tajlandii będzie przekraczana drogą lądową z państw sąsiednich (Laos, Malezja, Kambodża i Birma) pobyt wynosi 15 dni.
Gorzej jeżeli planujemy pozostać dłużej niż 30 dni. Najprostszym rozwiązaniem jest kilkudniowy wylot do jednego z krajów ościennych, po powrocie otrzymamy kolejną 30-dniową wizę. Dzięki temu unikniemy zbędnych formalności.
Przekraczając granicę Tajlandii i korzystając ze zwolnienia wizowego należy posiadać:
– paszport ważny minimum 6 miesięcy w momencie wjazdu,
– bilety potwierdzające opuszczenie terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni,
– środki finansowe na pobyt (10.000 Baht/osoba, 20.000 Baht/rodzina).

Obywatele Polski uprawnieni do zwolnienia z wizy 30-dniowej, mają prawo wjechać do Tajlandii bez wizy przez przejścia graniczne lądowe tylko dwa razy w roku kalendarzowym.

Kiedy potrzebna jest wiza do Tajlandii

Odpowiedź jest bardzo prosta. W każdym przypadku, gdy nasz pobyt będzie przekraczał 30 dni bądź cel wizyty będzie inny niż turystyczny należy ubiegać się o wizę w Ambasadzie / Konsulacie Generalnym Królestwa Tajlandii. Ambasady i Konsulaty Generalne Królestwa Tajlandii mogą wydać następujące rodzaje wiz:
1. Wiza tranzytowa
2. Wiza turystyczna
3. Wiza Non – Immigrant
4. Wiza dyplomatyczna
5. Wiza służbowa
6. Wiza kurtuazyjna
Szczegółowe informacje należy sprawdzić na stronie Ambasady Tajlandii (adres poniżej)

1. Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa w celach:
– podróży tranzytem przez terytorium Królestwa, aby udać się do innego kraju docelowego lub w celu ponownego wjazdu do kraju cudzoziemca (kategoria „TS”),
– uczestnictwa w przedsięwzięciach sportowych (dla sportowców i in.) (kategoria „S”)*
* Osoby planujące zostać w Królestwie dłużej niż 1 miesiąc mogą ubiegać się o wizę dla nie-imigrantów (kategoria „O”),
– wjazdu osoby kierującej lub członka załogi środka transportu przybywającego do portu, stacji, dworca lub miejsca na terytorium Królestwa (kategoria „C”)
OPŁATY WIZOWE
Koszt wizy: 100 PLN / 1 wjazd
Max. ilość wjazdów – 2
OKRES WAŻNOŚCI WIZY I CZAS POBYTU
Wiza jest ważna 3 miesiące. Podróżni przybywający do Tajlandii na podstawie wizy tranzytowej mogą pozostać na terenie Królestwa przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

2. Wiza turystyczna

Wiza turystyczna wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa w celach turystycznych.
OPŁATY WIZOWE
Koszt wizy: 120 PLN / 1 wjazd
Koszt wizy: 580 PLN / Wielokrotna
OKRES WAŻNOŚCI WIZY I CZAS POBYTU
Wiza jednokrotna jest ważna 3 miesiące od daty wydania
Wiza wielokrotna jest ważna 6 miesięcy od daty wydania
Podróżni przybywający do Tajlandii na podstawie wizy turystycznej mogą pozostać na terenie Królestwa przez okres nie dłuższy niż 60 dni od daty wjazdu. Obywatele państw wymienionych na liście krajów zwolnionych od obowiązku posiadania wizy turystycznej, lub, z którymi Tajlandia posiada podpisane dwustronne porozumienia o ruchu bezwizowym mogą pozostać na terenie Królestwa przez okres nie dłuższy niż 60 dni.

3. Wiza Non-Immigrant

Wiza dla nie-imigrantów wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa w celach:
– wykonywania obowiązków służbowych (kategoria „F”),
– prowadzenia działalności biznesowej / podjęcia pracy (kategoria „B”),
– inwestycyjnych (za zgodą właściwych Ministerstw i Departamentów Tajlandii),
– inwestycyjnych lub innych związanych z działalnością inwestycyjną, podlegających zapisom aktualnych przepisów dotyczących promocji inwestycji (kategoria „IB”),
– podjęcia nauki, służbowej podróży studyjnej lub podróży obserwacyjnej, udziału w projektach lub seminariach, konferencjach lub kursach szkoleniowych, podjęcia nauki, by zostać zagranicznym mnichem buddyjskim (kategoria „ED”),
– podjęcia pracy jako producent filmowy, dziennikarz lub reporter (kategoria „M”),
– prowadzenia badań naukowych, lub szkolenia bądź wykładania w instytucie naukowym (kategoria „RS”),
– podjęcia pracy wymagającej wysokiej specjalizacji, lub jako ekspert lub specjalista (kategoria „EX”),
– innych (kategoria „O”), w tym: połączenia z rodziną, wykonywania obowiązków dla przedsiębiorstw państwowych lub organizacji pomocy społecznej, opieki nad osobą starszą po
emeryturze, poddania się leczeniu, objęcia funkcji trenera sportowego (zgodnie z wymogami
rządu Tajlandii), powołania na świadka lub uczestnika procesu sądowego.
OPŁATY WIZOWE
Koszt wizy: 250 PLN / 1 wjazd lub 580 PLN / więcej niż 1 wjazd
OKRES WAŻNOŚCI WIZY I CZAS POBYTU
Wizy jednokrotnego i wielokrotnego wjazdu są ważne 3 miesiące. Wizy wielokrotnego wjazdu mogą być także ważne przez okres 1 roku.
Obcokrajowcy przebywający w Tajlandii na podstawie wizy dla nie-imigrantów początkowo otrzymują zezwolenie na pobyt w Królestwie przez okres nie dłuższy niż 90 dni, chyba, że Urząd ds. Imigrantów podejmie inną decyzję.

Przedłużenie pobytu zawsze zależy wyłącznie od uznania urzędnika w Urzędzie Imigracyjnym.

Tekst przygotowano w oparciu o materiały ambasad Polski i Tajlandii.

Ambasada Królestwa Tajlandii w Warszawie

ul. Willowa 7
00-790 Warszawa
Tel. (48-22) 849-26-55, (48-22) 849-64-14, (48-22) 849-14-06
Fax. (48-22) 849-26-30
e-mail: thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl
Strona www: www.thaiembassy.org/warsaw

Biuro Imigracyjne w Bangkoku
Office of Immigration Bureau, Immigration Division 1
Soi Suan Plu, South Sathorn Road
Bangkok 10120
tel. (+66) 2-287-3127 lub (+66) 2-287-3101-10
Strona www: www.immigration.go.th

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku

Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower,
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10310
Thailand
tel. Tel: +66 (2) 079 7300
faks: +66 (2) 079 7303
e-mail: bangkok.amb.sekretariat@msz.gov.pl lub consulate.bangkok@msz.gov.pl
Strona www:  www.bangkok.msz.gov.pl/pl